"Tsy ianareo no nifidy Ahy, fa Izaho no nifidy anareo mba handeha sy hamoa" JAONA 15 : 16a