Fa tsy ny mpandre ny lalàna no marina eo anatrehan'Andriamanitra, fa ny mpankatô ny lalàna no hohamarinina (Romana 2 : 13).

 

Pejy

Ao anatin'ny fikarakarana ny fanamboarina ny pejy fametrahana ny fandraisana anjara 2013 (ny vakiteny, ny vavaka)