Mahazoa fahendrena, mahazoa fahalalana; fa aza hadinoana na ihemorana ny teny aloaky ny vavako (Oha. 4 : 5) .

 

 

 

Fampianarana diakona