Fa tsarovy Jehovah Andriamanitrao, fa Izy no manome anao hery hahavory harena, mba haoriny ny fanekeny, izay nianianany tamin'ny razanao, tahaka ny amin'izao anio izao. (Deotoronomia 8:18).

 

 

STK : SAMPANA TANORA KRISTIANA

 

Filoha : RATREMA Ny Sandratra

Filoha mpanampy : RATREMA Ny Ifaliana

Mpitantsoratra : RAMAMONJISOA Mirindra

Mpitantsoratry ny vola : RAVELOMANANTSOA Safidy

Vinavina : alim-bavaka, hira, fanatanjahan-tena, ara-kolontsaina

23 febroary 2019 : fampisehoana fankalazana ny faha 15 taona ny STK Nancy

24 febroary 2019 : fanompoam-pivavahana

14 aprily 2019 : fampisehoana an-tsehatra "comedie musicale" ho fankalazana ny faha 5 taona ny STK FAVATS tany TROYES

Juillet 2019 : RNSTK eo anivon'ny FPMA any ROUEN

 

Pejy Facebook STK

..................................................................................................................................................