Fa tsarovy Jehovah Andriamanitrao, fa Izy no manome anao hery hahavory harena, mba haoriny ny fanekeny, izay nianianany tamin'ny razanao, tahaka ny amin'izao anio izao. (Deotoronomia 8:18).

 

 

 

Fanompoam-pivavahana alahady 25 OKTOBRA 2020 amin'ny 2 ora sy sasany tolakandro eny Buisson Ardent. Alahady akatoky ny fandraisana

 

Fanompoam-pivavahana alahady 18 OKTOBRA 2020 amin'ny 2 ora sy sasany tolakandro eny Buisson Ardent. Ny Sampana Tanora Kristiana STK no mandrindra ny fotoana.

 

Fanompoam-pivavahana alahady 04 OKTOBRA 2020 amin'ny 2 ora sy sasany tolakandro eny Buisson Ardent. Fanaterambokatra. Misy fandraisana ny fanasan'Ny Tompo.

 

 

 

 

 

 

 

"Izay fanehoana na famerenana amin'ny ankapobeny na amin'ny ampahany raha tsy eken'ny mpanoratra na ny andraikiny na ny fanendrena azy dia tsy ara-dalàna"

 

 

© FPMA NANCY

Tompon'andraikitra amin'ny tranokala : Araye Adelin Lygier

 

Toerana: BUISSON ARDENT - 1249 avenue Raymond Pinchard Nancy

 

Fotoam-pivavahana: Alahady voalohany sy fahatelo ary fahefatry ny volana : amin'ny 2 ora sasany tolankandro.

 

 

Mail: Fiangonanafpma54@gmail.com