Mahazoa fahendrena, mahazoa fahalalana; fa aza hadinoana na ihemorana ny teny aloaky ny vavako (Oha. 4 : 5) .

 

 

SEKOLY ALAHADY

Rehefa niotrika taona maromaro ny fiarahana miangona miaraka amin'ny ankizy malagasy eto amin'ny fiangonana FPMA NANCY dia foy ary niorina ny sampana sekoly Alahady tamin'ny faha-telon'ny volana febroary 2015.

Mpikambana

Miisa 20.

BIRAO

Filoha : RANDRIANOELINA Lucien

Mpitantsoratra : RAZAFINDRAMALO Hanitra - BRUNO Sidonie

Mpitansoratra ny vola : RABARIJAONA Voahangy - RAKOTOZAFY Sammy

 

Fianarana sekoly alahady : ny alahady voalohany sy ny alahady fahatelo