Mahazoa fahendrena, mahazoa fahalalana; fa aza hadinoana na ihemorana ny teny aloaky ny vavako (Oha. 4 : 5) .

 

  • Merci de laisser votre commentaire

  • Should be Empty: