Fa tsarovy Jehovah Andriamanitrao, fa Izy no manome anao hery hahavory harena, mba haoriny ny fanekeny, izay nianianany tamin'ny razanao, tahaka ny amin'izao anio izao. (Deotoronomia 8:18).

 

    CHORALE ANTSA FANILO

Filoha : ALEXANDRE Ralantoarisoa

Filoha mpanampy : RAMAROSON Jeanine

Mpitantsoratra : ARAYE Saholy

Mpampianatra hira : RATREMA Ny Ifaliana

Ny famerenan-kira ny chorale Antsa-Fanilo dia ny alarobia @ 7 ora - 10 ora hariva eny Buisson Ardent - Haut de Lièvre NANCY

Taona 2018 :

Fevrier sy Avril : répétition miaraka @ AMF FAVATS

CHOEURUNI TOULOUSE : 10-11-12-13 Mai

9 JUIN 2018 : fandraisana ny chorale Paris - CONCERT iombonana eto Nancy

 

 

Fotoan-dehibe Choralie 2010 NANCY

Ny Antoko-pihira Antsa Fanilo no nandray ny Choralie 2010 izay iraisan' ny antoko-pihiran'ny FPMA eto Frantsa, La Reunion , Canada. Izany dia natao teto Nancy ny 16-17-18 May 2010.