"Ary na zovy na zovy no hiantso ny anaran'I Jehovah dia hovenjena" ASA 2 : 21

 

 

 

rakitsary

 

rakittsary 1

Ceremonie 30ans Fpma nancy

 

Miniature Rakitsary b2013
Miniature Latsy1 Miniature RSTK 2015

Lasy 2016 1 miniature Miniature choeuruni regional 2017

Miniature Rakitsary 2018